Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Οι μισθοί στο Δημόσιο με τα νέα μέτρα

Η πρώτη κατηγορία περικοπών αφορά υπαλλήλους δημοσίου (εφορίες), ΝΠΔΔ , ΟΤΑ (δήμοι και νομαρχίες) καθώς και αυτούς στις ένοπλες δυνάμεις , την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό σώμα.
Από τις παραπάνω μειώσεις, ο κρατικός τομέας, σύμφωνα με το υπουργείο, θα εξοικονομήσει 740 εκατομμύρια ευρώ. Οι μισθολογικές μειώσεις που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:

α)30% δώρου Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

β)Μείωση 12% των επιδομάτων που λαμβάνουν ως ακολούθως:

Κατηγορία επιδόματος  '                    Υψος επιδόματος ανά δικαιούχο          Περικοπές σε ευρώ

Επίδομα θέσης ευθύνης                           65 έως 130 ευρώ                                 7,8 – 15,6
Προσωπική διαφορά                                      176 ευρώ                                           21,12
Επίδομα πληροφορικής                                 74-120 ευρώ                                  8,88 - 14,4
Επίδομα ειδικής απασχόλησης εκπαιδευτικών     60-235 ευρώ     7,2 - 28,2
Επίδομα προβλημ. Και παραμεθόριων     40-120 ευρώ     4,8 - 14,4
Λοιπά ειδικά επιδόματα     105 έως 815 ευρώ     12,6 - 97,8
Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών     355,91 ευρώ     42,71
Επίδομα προσωπικού σωφρονιστικών καταστημάτων     250 ευρώ     30
Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής     315 έως 345 ευρώ     37,8 - 41,4
Λοιπά κλαδικά επιδόματα     30 έως 300 ευρώ     3,6 - 36
Επίδομα Υπουργείου Πολιτισμού     150 ευρώ     18
Πάγια αποζημίωση     415 έως 550 ευρώ           49,8 - 66
Ειδικό επίδομα μηχανικών-γεωλόγων-γεωτεχνικών     550 ευρώ     66
Ειδικό επίδομα μηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ     350 ευρώ     42
Δικαιώματα γεωτεχνικών Ν. 3470/06     60-100 ευρώ     7,2 - 12
Ειδικό επίδομα υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών     235 έως 968 ευρώ     28,2 - 116,16
ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ     989 έως 2150 ευρώ     118,68 - 258
Επίδομα υπαλλήλων πρώην ΥΠΕΘΟ, ΕΣΥΕ     970 έως 2130 ευρώ     116,4 - 255,6
Επίδομα υπαλλήλων Μεταφορών και Eurocontrol ΥΠΑ     405-3400 ευρώ     48,6 - 408
Επίδομα γενικής γραμματείας αθλητισμού     260 έως 300 ευρώ     31,2 - 36
Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης     454 έως 550 ευρώ     54,48 - 66
Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Περιβάλλοντος     536 έως 763 ευρώ     64,32 - 91,56
Επίδομα υπαλλήλων υπουργείου Δικαιοσύνης     645 έως 663 ευρώ     77,4 - 79,56
Επίδομα υπαλλήλων ανάπτυξης     563 έως 803 ευρώ     67,56 - 96,36
 Εξαιρούνται των περικοπών: οικογενειακά επιδόματα, μεταπτυχιακών σπουδών, κινήτρου απόδοσης, αποφοίτων Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης, χρόνου υπηρεσίας, εφημεριών, ειδικής απασχόλησης, ειδικών συνθηκών εργασίας, επικίνδυνης εργασίας, αναπηρίας ή κινδύνου,καταδυτικού.

Παράδειγμα 1

Έστω μισθωτός που παίρνει 800 ευρώ καθαρά τον μήνα και 300 ευρώ το μήνα επίδομα

             Πριν     Μετα
Μισθος     9.600        9.600
Δώρα      1.600          1.120
Επιδόματα 3.600     3.168
Σύνολο     14.800     13.888
Οι συνολικές απώλειες για το μισθό είναι 912 ευρώ ετησίως, λίγο παραπάνω από ένα μισθό.

Παράδειγμα 2

Έστω μισθωτός που παίρνει 1500 καθαρά το μήνα και 500 ευρώ επίδομα.

               1500     500

                Πριν     Μετα
Μισθος     18.000     18.000
Δώρα        3.000     2.100
Επιδόματα  6.000     5.280
Σύνολο      27.000     25.380
Το εισόδημα του μειώνεται κατά 6% ή 1.620 ευρώ ετησίως.

Οι πραγματικές απώλειες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, θα είναι μεγαλύτερες καθώς αρκετά επιδόματα τα οποία μέχρι σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς, θα ενταχθούν στη φορολογική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογούνται με συντελεστή έως και 40% αντί για 15% που φορολογούνταν μέχρι σήμερα. Επίσης, οι χαμηλόμισθοι του δημοσίου, θα τύχουν ελάφρυνσης από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Ε-Νετ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με προσοχή να μη μας κάψετε!